Interdarm

ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ

Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотод анхны явуулын үйлдвэрийг байрыг бий болгосон. Дараа жилээс нь хонины өлөн гэдэс боловсруулагч нарт сургалт явуулж эхэлсэн. Энэхүү сургалтын хүрээнд бид түүхий эдийг бэлтгэх нэгдсэн стандартыг бий болгож, энэхүү стандартыг бид одоог хүртэл ашигладаг. Интердарм нь мөн хөдөө орон нутгийн бэлтгэн нийлүүлэгчдийн нэгдсэн сүлжээг байгуулсан. Бүтээгдэхүүнийг боловсруулахаар гадаад руу экспортолдог байсан бөгөөд дараа нь Европ руу борлуулдаг байсан.

Хонины өлөн гэдсийг ангилан ялгах зориулалтын 850м2 бүхий өөрийн үйлдвэрлэлийн байрыг Улаанбаатар хотод бий болгосон. Өөрсдийн үйлдвэрлэлийн байрыг бий болгосноор Монголын түүхий эдийг гадагшаа экспортолж боловсруулахын оронд дотооддоо боловсруулах боломжийг бий болгосон.

Орчин үеийн эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцүүлсэн шинэ 3.800м2 бүхий үйлдвэрийг бариж ашиглалтад оруулсан.

ABOUT-US-011

ХҮНИЙ НӨӨЦ

Манай байгууллагын үйлдвэрийн ажилчид хамгийн чухал үүрэг гүйцэтгэдэг.
Интердармын байгалийн гаралтай өлөн гэдсийг манай чадварлаг хамт олон 100%
гараар боловсруулдаг ба бид өдөр бүр бид нэг зорилготой ажилладаг. Манай
чадварлаг сортлогч нар өдөрт 8.000 метр гэдсийг ангилан ялгадаг!

Гэхдээ энэ нь дангаараа зах зээлд амжилтад хүрэхэд хангалтгүй. Европд бий
болгосон бизнесийн урт хугацааны харилцаа нь бидний хувьд үнэ цэнэтэй. Бид
ихэнх бүтээгдэхүүнээ Европ руу худалдаалдаг.

ABOUT-US-012

ҮЙЛДВЭР

Манай үйлдвэр нь Улаанбаатарт байдаг. 3.800м2 орчин үеийн үйлдвэрлэлийн
болон агуулахын байрыг нэг дор шийдэж өгсөнөөр бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн
процессийг бүрэн хянах боломжтой.

Дотоод дэд бүтэц нь бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн процесс бүр тус тусдаа явагдах
боломжтойгоор төлөвлөгдсөн.Түүний үндсэн дээр эргэн мөшгих бололцоо бүрдсэн
гэж хэлж болно. Орчин үеийн хөргөх болон хөлдөөх агуулахууд нь бүтээгдэхүүн
хадгалалт хамгаалалтын процессыг хянаж байдаг.

Тээвэр ачилтын оновчтой зохион байгуулалтаар бид харилцагчиддаа богино
хугацаанд нийлүүлтээ хийдэг. Тээвэрлэлтийн явцад бүтээгдэхүүнд тохиромжтой
хадгалалтын горимыг баримталж ажилладаг

ABOUT-US-006

ХАРИЛЦАА ХОЛБОО

Интердарм бол өлөн гэдэс үйлдвэрлэгч экспортлогчдын монголын холбооны гишүүн.

ABOUT-US-007